• Mediation
  Het optreden als bemiddelaar, met als doel het gezamelijk vinden van een oplossing bij een conflict.
 • Quick scan
  De barometer neemt de temperatuur op van problemen die spelen. In een dagdeel is het mogelijk een scan te maken van de omvang van het probleem en aan te geven waar het zich bevindt op de escalatieladder. Tevens worden de verschillende opties besproken om het probleem aan te pakken en in een lichtere fase van de escalatieladder te komen.
 • Derden-gesprek
  Het gaat hierbij vaak om het inventariseren van wensen of verbeterpunten in de samenwerking tussen personen en om het formuleren van gemeenschappelijke oplossingen.
 • Dagvoorzitter
  Als voorzitter optreden tijdens een werkconferentie of als gespreksleider tijdens een vergadering, zodat de deelnemers zich met de inhoud kunnen bezighouden.
 • Klankbord
  Optreden als klankbord. Dat kan zijn voor zowel medewerker(s) als voor leidinggevende(n) op niveau van middenkader.
  Daarnaast als sparringpartner op het niveau van directie en raad van toezicht.
 • Coaching in conflicthantering
  Coaching in conflicthantering
 • Het gericht begeleiden van een persoon met betrekking tot het omgaan met conflicten. Dat kan betrekking hebben op conflicten van de persoon zelf of van anderen die binnen een organisatie werkzaam zijn.
 • Workshop conflicthantering
  Het organiseren van een workshop rond conflicthantering voor medewerkers en/of leidinggevenden.