Graafland Mediation werkt samen met enkele juristen, een financiëel deskundige en een notaris. Voorts maakt hij deel uit van een aantal mediation netwerken in Nederland. Dat betekent dat aanvragen uit de meeste delen van het land kunnen worden behandeld.

Graafland Mediation beschikt over ruime expertise op onderstaande werkterreinen. De stijl die gehanteerd wordt is die van een ontspannen onderzoeker die constructief kritisch meedenkt en pragmatische oplossingen biedt voor de vraagstukken die zich voordoen. Die ook uitdaagt om de creativiteit die bij mensen aanwezig is boven tafel te krijgen.