• Als mediator verbonden aan de rechtbank en het Juridisch loket in Amsterdam, vanaf 2005
 • Als huismediator en conflict investigator verbonden aan de Europese Ruimtevaart Organisatie (European Space Agency, ESA), vanaf 2009
 • Conflict investigator in organisaties en instellingen: door middel van interviews en onderzoek de conflictsituatie in kaart gebracht. Schriftelijke rapportage met aanbevelingen, vanaf 2003
 • Partner in de maatschap Business Mediators Amsterdam (BMA) rond zakelijke conflicten, vanaf 2011
 • Voorzitter Bezwarencommissie van een Koepelorganisatie van Kinderdagverblijven, 2015
 • Bestuurslid NMv, Nederlandse Mediators Vereniging, 2008 - 2013
 • Mede oprichter van de stichting Professionele Burenbemiddeling Amsterdam (PBA), 2004
 • Publicatie van het boek Een ongewild einde (2003). Oorzaken van conflicten bij schouwburg -en conceertgebouwdirecties. Onderzoek op verzoek van de koepelorganisatie VSCD. Aanbevelingen ter voorkoming van conflicten
 • Gastcolleges over de dynamiek van conflicten en over mediation in de praktijk, faculteit psychologie Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Conflictbarometer ontwikkeld. Methode om het stadium van een conflict vast te tellen. Samenwerking met UvA
 • Coaching van leidinggevenden en werknemers op het gebied van conflicthantering
 • Workshops rond conflicthantering